Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-01-24 08:50:15  Małgorzata Ostaszewska

Pole full zmieniło wartość z '<table cellpadding="10" cellspacing="0" height="298" width="557"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <p align="center"> <strong>Miejska Biblioteka Publiczna<br /> im.&nbsp; Stefana Żeromskiego w Helu</strong></p> </td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> ul.&nbsp;Komandorska 2&nbsp;;&nbsp;84-150&nbsp;Hel</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Dni i godziny otwarcia Biblioteki:</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <p> <strong>poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek</strong> - 10.00 - 17.30</p> <p> <strong>środa</strong> - 10.00 - 16.00</p> <p> <strong>sobota</strong> - 10.00 - 14.00</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Tel&nbsp;:</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> +48 58 675-09-67</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Fax :</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> +48 58 675-09-67</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Adres strony internetowej:</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <font color="#0000ff"><a href="http://mbp-hel.org.pl">www.mbp-hel.org.pl</a></font></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<table cellpadding="10" cellspacing="0" height="298" width="557"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <p align="center"> <strong>Miejska Biblioteka Publiczna<br /> im.&nbsp; Stefana Żeromskiego w Helu</strong></p> </td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> ul.&nbsp;Komandorska 2&nbsp;;&nbsp;84-150&nbsp;Hel</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Dni i godziny otwarcia Biblioteki:</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <p> <strong>poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek</strong> - 10.00 - 17.30</p> <p> <strong>środa</strong> - 10.00 - 16.00</p> <p> <strong>sobota</strong> - 10.00 - 14.00 (pierwsza i trzecia w miesiącu)</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Tel&nbsp;:</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> +48 58 675-09-67</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Fax :</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> +48 58 675-09-67</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <strong>Adres strony internetowej:</strong></td> <td style="border-bottom: 1px solid rgb(209, 209, 209); text-align: left;"> <font color="#0000ff"><a href="http://mbp-hel.org.pl">www.mbp-hel.org.pl</a></font></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Miejska Biblioteka Publiczna
im.  Stefana Żeromskiego w Helu

ul. Komandorska 2 ; 84-150 Hel
Dni i godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10.00 - 17.30

środa - 10.00 - 16.00

sobota - 10.00 - 14.00

Tel : +48 58 675-09-67
Fax : +48 58 675-09-67
Adres strony internetowej: www.mbp-hel.org.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna
im.  Stefana Żeromskiego w Helu

ul. Komandorska 2 ; 84-150 Hel
Dni i godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10.00 - 17.30

środa - 10.00 - 16.00

sobota - 10.00 - 14.00 (pierwsza i trzecia w miesiącu)

Tel : +48 58 675-09-67
Fax : +48 58 675-09-67
Adres strony internetowej: www.mbp-hel.org.pl

 

2014-06-11 11:55:55  MBPHel MBPHel

Utworzono artykuł 2363 o nazwie 'Kontakt'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2363
user_idpuste269121
resource_idpuste74
namepusteKontakt
category_idpuste111
language_idpuste1
shortpusteKontakt
fullpuste

Miejska Biblioteka Publiczna
im.  Stefana Żeromskiego w Helu

ul. Komandorska 2 ; 84-150 Hel
Dni i godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10.00 - 17.30

środa - 10.00 - 16.00

sobota - 10.00 - 14.00

Tel : +48 58 675-09-67
Fax : +48 58 675-09-67
Adres strony internetowej: www.mbp-hel.org.pl

 

publishfrompuste2014-06-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontakt

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się